BriljansS* heeft als missie om docenten, leerkrachten, ouders en verzorgers te begeleiden naar meer balans in lichaam en geest.
Het doel is, dat zij dan vanuit rust hun leerlingen, studenten en kinderen kunnen begeleiden tijdens hun (studie-)loopbaan.

Psychosociale therapie

Bij deze vorm van therapie, biedt de therapeut een non-directieve manier van psycho-sociale hulpverlening die niet uitgaat van standaardoplossingen. Deze vorm van begeleiding kan goed naast een andere behandeling bestaan. Het richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de hulpvrager (cliënt) die ondersteuning zoekt bij het omgaan met problemen.

Belangrijk onderdeel hierbij is het luisteren van de therapeut. Hierdoor krijgt de klant de ruimte om de eigen emoties en gevoelens onder woorden te brengen.

Deze vorm van behandeling is oplossingsgericht, middels inzichtgevende (individuele) gesprekken o.b.v. vertrouwen en wederzijds respect. Inzicht is een eerste belangrijke stap naar probleem-vermindering of probleembeheersing.

Doel is het vergroten van de draagkracht en zelfredzaamheid van de klant, wanneer de draaglast, eventueel tijdelijk, als een belemmering wordt ervaren bij het dagelijks functioneren.

Wanneer een afspraak maken?

Ieder mens kan in zijn of haar leven momenten meemaken waarop het allemaal teveel lijkt te worden op gebied van werk en privé. Een stap naar een psycholoog of huisarts voelt dan vaak net te groot. Daarbij komt de gedachte: “Ik ben toch niet gek!”. Vervolgens gebeurt er niets en gaat het leven verder. Wanneer je in jouw werk en/of privé-leven (even) bent “vast” gelopen en hiervoor met een onafhankelijk persoon wilt praten, kun je zelf contact opnemen met een psychosociaal therapeut. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig. Er zijn steeds meer huisartsen die psychosociale therapie adviseren.

Wat kun je verwachten?

Tijdens een sessie bespreek je wat je dwarszit of wat je in het dagelijks leven/functioneren belemmert. Als erkend therapeut ben ik gehouden aan een ethische beroepscode die mij verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen. Medicatie schrijf ik niet voor, maar ik kan je echter wel vragen bepaalde oefeningen of thuis-opdrachten uit te voeren.

Verloop en duur?

De duur van de begeleiding, is afhankelijk van de vraag waarmee een klant zich meldt. Ieder mens is uniek en dat betekent dat de duur per klant ook verschillend is. Jij neemt als klant zelf contact op om een gratis kennismakingsgesprek of intakegesprek af te spreken. Na een intakegesprek wordt het aantal sessies bepaald waarin de besproken onderwerpen behandeld kunnen worden. Het aantal sessies varieert van 4-8.

Aan het eind van de laatste sessie wordt geëvalueerd of de besproken thema’s naar tevredenheid zijn behandeld en tot oplossingen hebben geleid. Dan wordt besloten of het contact afgerond wordt of dat er vervolgconsulten komen. De therapeut adviseert en jij neemt de beslissing!