Online behandelovereenkomst kleurengesprek

De behandeling begint na de druk op de knop: Krijg de kleuren... verzenden maar!

PRIVACY

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:      
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

- als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens uit uw kleuren-aanvraag en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

- een klein deel van de gegevens uit uw aanvraag wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een betaalverzoek kan versturen en mijn boekhouder een jaarrekening kan maken ;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

AANSPRAKELIJKHEID

De Therapeut zal voorzichtig handelen en de veiligheid van de cliënt zo goed mogelijk waarborgen. Zij kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of voor eventuele emotionele schade. De behandeling vindt plaats op basis van eigen verantwoordelijkheid. Bij medische klachten, dient altijd een (huis-)arts geconsulteerd te worden.

KOSTEN EN BETALING

Voor een kleuren-reading vraag ik:
€ 22,= zonder sleutelhanger
€ 33,= met sleutelhanger

Als u een kleuren-reading aanvraagt zonder sleutelhanger, ontvangt u na ontvangst van mijn reading een betaalverzoek in de mail. Dit doe ik op deze manier, omdat ik met mensen werk vanuit vertrouwen en positieve energie.

Als u een kleuren-reading aanvraagt met een sleutelhanger, vraag ik een aanbetaling van € 10,= via een betaalverzoek via de mail. Na ontvangst van de aanbetaling kan ik dan tegelijkertijd werken aan de kleuren- reading en de sleutelhanger, die ik afstem op de ingevulde vragenlijst.

Betaling kan plaatsvinden contant na behandeling of na ontvangst van een betaalverzoek (betaling binnen 14 dagen).


Ontevreden of een klacht?

Neem in alle gevallen eerst contact op met Bianca Janssen van BriljansS. Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Laatste wijziging: 27-09-2023
© Bianca Janssen 2023-2025
Prestatiecode:
24500: Psychotherapie
24513: Lichaamsgerichte psychotherapie

Privacy & disclaimer Alg voorwaarden KvK 220 579 47 | BTW-ID: NL001770637B82